Klanttevredenheid Meten

Zijn uw klanten tevreden? Zet klantinzichten meetbaar om in omzet en resultaat.

...
Meer informatie

Desk Research

Desk research is een vorm van onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van internet, tijdschriften, vakbladen en

...
Meer informatie

Focusgroepen

Een focusgroep is een vorm van onderzoek waarbij 6 tot 8 (potentiële) klanten, medewerkers, leveranciers, etc.

...
Meer informatie

Enquêtes

Vragenlijsten die bij (potentiële) klanten, medewerkers, leveranciers, etc. worden afgenomen.

...
Meer informatie

Diepte Interviews

Een-op-een vraaggesprekken met (potentiële) klanten, medewerkers, leveranciers, etc. waarbij

...
Meer informatie

Strategisch Marketingbeleid

Bepaal de Missie, Visie, Normen & Waarden, Ambitie/BHAG®, Brand Promise, Sandbox,

...
Meer informatie

Positioneringsplatform

Een juiste Positionering kan alleen geschreven worden als er voldoende kennis binnen een organisatie aanwezig is

...
Meer informatie

Marketing Kalender

Om marketing succesvol te maken is er structuur nodig.

...
Meer informatie

Marketing Workshops

Marketing Workshops georganiseerd door AlphaRainbow duren ongeveer een dagdeel en

...
Meer informatie

Marktgericht Ondernemen Coaching

Zelfkennis of zelfvertrouwen vergroten, vaardigheden leren of aanscherpen, klankborden, structuur aanbrengen,

...
Meer informatie

Marketing Dashboard

Een Marketing Dashboard is een overzicht waar bedrijven hun Leading indicatoren en hun Lagging indicatoren op kunnen bijhouden.

...
Meer informatie