In 4 stappen
Marktgericht succes

Stap 1:
Inzicht vergaren

Stap 2:
Bestemming bepalen

Stap 3:
Actie ondernemen

Stap 4:
Voortgang checken

Meer succes bij marktgericht ondernemen

Wij helpen met denken en doen. Na het denkwerk worden we heel concreet. Dat kan betekenen dat uw positionering aangepast wordt, uw productportfolio uitgebreid wordt, uw sales team getraind wordt, uw communicatie-platform en uitingen wijzigen en ga zo maar door. We doen dat, wat het meeste effect heeft. Effectief en efficiënt.

Contact met AlphaRainbow

Stap 1

Inzicht vergaren

Eerst moet je inzichtelijk maken wat je huidige positie is. Wat is de dynamiek van mijn markt, wie zijn mijn klanten en wat motiveert ze, Wie zijn mijn concurrenten in brede en enge zin en wat is mijn eigen portfolio en marketing mix? Dit is het startpunt. Als dit niet duidelijk is dan kun je geen reële bestemming (doel) vaststellen en ook geen weg daarheen (activiteiten).

Lees meer over stap 1

Stap 2

Bestemming bepalen

De gewenste bestemming ( destination ) bepalen is stap 2. Wat zijn uw gewenste waarden, missie en welke positionering past bij u? Een goede positionering komt voort uit wat uw onderneming kan en wat de marktbehoefte is of wordt. Samen met u maken we een concrete bestemming die richting geeft aan alle activiteiten van uw organisatie. Het doel van deze concrete bestemming is dat iedereen naar hetzelfde doel werkt. Effectief en efficient.

Lees meer over stap 2

Stap 3

Actie ondernemen

Actie ondernemen is stap 3 De relevante inzichten, de positionering en bestemming bepalen samen activiteiten. Via een zeer gedegen systematiek ontwikkelen we samen met u de beste activiteiten voor uw markt.

Lees meer over stap 3

Stap 4

Voortgang checken

Het gaat erom te meten wat er toe doet, de dingen die het verschil maken. Niet zozeer omzet, afzet, kosten en rendement. Ook belangrijk, maar dit zijn allemaal resultaten. Het is belangrijker om de veroorzakers van resultaten te managen en te meten, DE DRIVERS. Bijvoorbeeld het aantal nieuwe producten, presentaties, media-events, promoties, trainingen dat je gaat doen. Dit zijn de voorspellers van de toekomstige omzet, afzet en rendement.

Lees meer over stap 4

Vertrouw op je intuïtie

die laat je niet vaak in de steek!